Radio Jingles

# Middengolf Antennes

Hoe we zijn begonnen

Home

Logboek Frequentie Banden

Contact

  

  

  

180 Meterband 298 Meterband

# 402 Meterband

444 Meterband

402 METER MIDDENGOLF ANTENNE / MITTELWELLE ANTENNE
 

 

De Babylona Driehoekantenne

Halve Golf Draadantenne / Halbwelle Drahtantenne
747 kHz (402 meter)


 
Voedingspunt zit op 25,5 meter hoog, antenne is 2 keer 78 meter lang. Deze is geplaatst in een grote driehoek, en die 4 meter boven de grond zweeft.

Einspeisepunkt ist 25,5 Meter hohen Antennen 2 mal 78 Meter lang ist. Dies wird in ein großes Dreieck angeordnet und die 4 Meter über dem Boden schwebt.
 

 
  

De antenne is een grote driehoek die 4 meter boven de grond zweeft, het vertikaal gedeelte is 22 meter hoog (loopt iets scheef van de mast af). Totaal is de antenne 156 meter lang, er zitten na 1/8 golf aan draad vanaf de voedingspunt aan beide kanten een spoel van 85 uF, en daarna nog ongeveer 1/16 golf aan draad. De voedingspunt zit aan de bovenkant.

Die Antenne ist ein großes Dreieck die vier Meter über dem Boden schwebt, der vertikale Teil ist 22 Meter hoch (etwas schief geht von dem Mast weg). Insgesamt ist die Antenne 156 Meter lang ist, gibt es nach 1/8 Welle Draht von der Einspeisestelle auf beiden Seiten einer Spule 85 uF, und dann noch etwa 1/16 Welle auf Draht. Der Speisepunkt ist an der Spitze.

 

Dit is even de boven aanzicht van de draadantenne.

Dies ist nur die Draufsicht auf die Drahtantenne.

 

In het rood wordt het verticale afstraling patroon getoond, en in het blauw het horizontale afstraling patroon getoond vanaf de bovenkant.

Der rote vertikale Strahlungsmuster ist in blau und die horizontale Strahlungsmuster von oben gezeigt.

Dit is uiteindelijk het totale afstraling patroon, vanaf de bovenkant.

Dies ist letztlich die Gesamtstrahlungsmuster, von der Spitze.

 

In het rood wordt het verticale afstraling patroon getoond, en in het blauw het horizontale afstraling patroon getoond vanaf de bovenkant.

Der rote vertikale Strahlungsmuster ist in blau und die horizontale Strahlungsmuster von oben gezeigt.

Dit is het afstraling patroon, vanaf de zijkant.

Dies ist das Strahlungsmuster von der Seite.

 

 

 
 

Copyright 2004 - 2019 Radio Babylona