Welkom op de webpagina van zendamateur "PE9MJ"

 

 

 

 

Logboek

SDR Ontvangers

LPAM zenderoverzicht

Links

Home #

Band eigenschapen

Radio Babylona

Signaal Overdracht

Contact

Low Pass Filters

Te Koop

Antenne Impedantie

Antenne Berekenen

 

 

 

 


 

Deze foto's heb ik in september 2014 genomen, paar weken na de grote reparatie en modificatie van de Mast. Groten deels van de antennes, waren toen net weer terug in de mast geplaatst. Het is een Bijzenmast van 3×8 meter,  met een topmast die er ± 4,5 meter bovenuit steekt.

Ich habe diese Bilder im September 2014 gemacht, einige Wochen nach der großen Reparatur und Modifikation des Mastes. Große Teile der Antennen waren gerade wieder in den Mast eingesetzt worden. Es ist ein Bijzenmast von 3 × 8 Metern, über dem ein Topmast ± 4,5 Meter hervorsteht.

I took these pictures in September 2014, a few weeks after the major repair and modification of the Mast. Large parts of the antennas had just been placed back in the mast. It is a Bijzenmast of 3 × 8 meters, with a topmast that protrudes ± 4.5 meters above it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright 2005 - 2021 PE9MJ